Användningsvillkor

Vad du får göra med Precodia

Användningsvillkoren reglerar förhållandet mellan dig som användare och Precodia. Om inte annat skriftligen överenskommits med Precodia, skall Ditt licensavtal med Precodia alltid och som ett minimum innehålla de villkor som anges i detta dokument.

pdf Användningsvillkor