Kontakt

Precodia har utvecklats under mer än tio år

Precodia är ett webbaserat läshjälpmedel som tagits fram av Ingela Lewald, Gustaf Öqvist Seimyr och Mikael Goldstein. Ingela fick idén till Precodia utifrån sina positiva erfarenheter med manuell uppdelning av texter i stavelse- och morfemdelar, som klienterna på Stockholms Dyslexicentrum fritt valt att läsa.

En första prototyp togs fram på Karolinska Institutet under våren 2003. Efter detta har Precodia arbetats om och anpassats till att användas på nätet. Tekniken bakom Precodia är patentsökt i september 2005. I maj 2007 fick Stockholms DyslexiCentrum 500,000 kr i form av produktstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att färdigställa och lansera Precodia i Sverige.

Precodia AB
Skeppargatan 96, 6 tr.
115 30 STOCKHOLM
Telefon: 070 - 669 07 20

Är du intresserad av Precodia eller har några frågor, synpunkter, farhågor, ideer eller tankar hoppas vi att du kontaktar oss.

Ingela Lewald
Speciallärare, VD Stockholms Dyslexicentrum
Telefon: 070 - 669 07 20
e-post: ingela.lewald@precodia.se

Mikael Goldstein
Docent i psykologi
Telefon: 08 - 661 30 91
Mobil: 0704 - 386 190
e-post: mikael.goldstein@precodia.se

Gustaf Öqvist Seimyr
Fil.dr datorlingvistik
Mobil: 0739 - 417 783
e-post: gustaf.oqvist.seimyr@precodia.se