Möjligheter
Dokument

Möjligheter

Varje läsare är unik, det är upplevelsen av Precodia också

Vilket sätt man vill framhäva eller visualisera orden på kan man sedan anpassa individuellt. Genom att regelbundet läsa uppdelade texter med Precodia tränas de funktioner som på sikt medför att man kan läsa orden utan att behöva dela upp dem.

Precodia gör texter lättare att läsa genom att lyfta fram språkets underliggande struktur.

Vår vision är att dagens teknik ska låta framtidens läsare anpassa texter till sina egna förutsättningar. Vem vet vad som händer om alla får möjlighet till att använda sitt språk till det yttersta?