Dela:
Visa:
     
     
     
     
Symbol:   Minska Öka
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Typsnitt:
Storlek: Minska Öka
Textfärg:     
Bakgrund:     
Teckenbredd: Minska Öka
Ordavstånd: Minska Öka
Radavstånd: Minska Öka
  
  
Precodia är en webbaserad programvara för dyslektiker och andra med läs- och skrivsvårigheter. Programmet bearbetar svensk text att den blir lättare att läsa.
Sida 1 av 1 
X