Dela:
Visa:
     
     
     
     
Symbol:   Minska Öka
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Typsnitt:
Storlek: Minska Öka
Textfärg:     
Bakgrund:     
Teckenbredd: Minska Öka
Ordavstånd: Minska Öka
Radavstånd: Minska Öka
  
  
Välkommen!

Du läser nu med Precodia.

Precodia gör texter lättare att läsa genom att lyfta fram språkets underliggande struktur.

Just nu delas orden upp i morfem, det vill säga de minsta betydelsebärande delarna.

I listen till höger kan du välja om alla ord ska delas upp, eller om de bara ska delas du klickar dem.

Det går även att välja att dela upp ord i stavelser, de minsta betydelseskiljande delarna, eller i sammansättningar. Pröva själv!
Sida 1 av 2 
X